3/2023. Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (kolovoz 2024.)

Ovdje možete preuzeti 3/2023. Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (kolovoz 2024.) - 3.AT, 3.BT, 3.CT, 3.DT, 3.A, 3.C, 3.D. Rok za dostavu ponuda je 8. prosinca 2023. do 13:30.

Obavijest o provođenju druge faze testiranja kandidata natječaja za radna mjesta – lista kandidata za radna mjesta koji se pozivaju na razgovor (intervju)

Temeljem provedenog općeg i posebnog dijela obveznog pisanog testiranja održanog 21. studenog 2023. godine, i izvršenog vrednovanja rezultata testiranja sukladno odredbama Pravilnika, pravo pristupa na razgovor (intervju) s Komisijom ostvaruju: Za radno mjesto Nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja elektrotehnike – 1 izvršitelj: B.K., Krapina Za radno mjesto Nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja strojarstva – 2 izvršitelja (1 neodređeno i 1 određeno): D. Š., Krapina A. Z., Krapina Razgovor (intervju) za sve gore navedene kandidate provodi se, prema prethodno najavljenom terminu, u srijedu 22. studenog 2023.g., u 8.00 sati, u prostorijama Srednje škole Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6, Krapina.

Obavijest o provođenju testiranja kandidata prijavljenih na natječaj za radna mjesta – studeni 2023.

Temeljem četiri Natječaja za radna mjesta nastavnika i domara-kotlovničara-kućnog-majstora objavljenih 17. listopada, 25. listopada i 30. listopada 2023.g. (KLASA:112-07/23-01/60, URBROJ:2140-88-2; KLASA:112-07/23-01/61, URBROJ:2140-88-1; KLASA:112-07/23-01/62, URBROJ:2140-88-1; KLASA:112-07/23-01/65, URBROJ:2140-88-1), a sukladno uvjetima natječaja, pravodobnim i potpunim prijavama, niže navedeni kandidati ispunjavaju uvjete iz natječaja i pozivaju se na testiranje, po radnim mjestima kako slijedi.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika strukovnih predmeta iz područja strojarstva

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 – 151/22) Srednja škola Krapina objavljuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja strojarstva, 1 izvršitelj, rad na određeno - zamjena, puno radno vrijeme. Uvjet: mag. ili mag. ing. strojarstva/struč. spec. ing. strojarstva (dipl. ing. strojarstva), diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički stručni studij strojarstva, pedagoške kompetencije.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika strukovnih predmeta iz područja strojarstva

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 – 151/22) Srednja škola Krapina objavljuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja strojarstva, 1 izvršitelj, rad na neodređeno, puno radno vrijeme, uvjet: mag. ili mag. ing. strojarstva/struč. spec. ing. strojarstva (dipl. ing. strojarstva), diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički stručni studij strojarstva, pedagoške kompetencije Mjesto rada je u sjedištu Škole (Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6, Krapina) i drugim mjestima gdje se obavlja nastava po Godišnjem planu i programu rada Škole.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika elektrotehnike (10.2023.)

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 – 151/22) Srednja škola Krapina objavljuje Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Nastavnik / ca strukovnih predmeta iz područja elektrotehnike, 1 izvršitelj, rad na neodređeno, puno radno vrijeme. Više informacija na donjim poveznicama.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Domar-kotlovničar-kućni majstor (10.2023.)

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 – 151/22) Srednja škola Krapina objavljuje Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: Domar - kotlovničar - kućni majstor, 1 izvršitelj, rad na određeno - zamjena, puno radno vrijeme. Više informacija na donjim poveznicama.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka (10.2023.)

Na temelju članka 14. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj Srednje škole Krapina (Pravilnik od 28. veljače 2019. godine), objavljuje se OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA POMOĆNIKA U NASTAVI

Razgovor s kandidatima za radna mjesta (10.2023.)

Razgovor s kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu pomoćnika/ca u nastavi, prijavljenih na natječaj koji je bio otvoren od 21. do 29. rujna 2023. Za jednog izvršitelja u projektu Baltazar 7, održat će se u utorak, 3. listopada 2023. s početkom u 11.30 sati u prostorijama Srednje škole Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6, Krapina.

Razgovor s kandidatima PUN Baltazar 7 (9.2023.)

Razgovor s kandidatima za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu pomoćnik/ca u nastavi, prijavljenih na natječaj koji je otvoren od 21. do 29. rujna 2023. za jednog izvršitelja u projektu Baltazar 7, održat će se u utorak, 3. listopada 2023. s početkom u 11.30 sati u prostorijama Srednje škole Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6, Krapina.