Javni poziv za mobilnost osoblja u Erasmus+ projektu (BeCoFF 2023)

Kao nositelju Erasmus akreditacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (2022-1-HR01-KA120-VET-000110726), Srednjoj školi Krapina dodijeljena su bespovratna sredstava za realizaciju projekta broj 2023-1-HR01-KA121-VET-000138034, nazvanog Bolje kompetencije za budućnost 2023 (BeCoFF 2023). Budući da je projektom planirano stručno usavršavanje praćenjem rada (job shadowing), Srednja škola Krapina raspisuje Natječaj za mobilnost osoblja u projektu Bolje kompetencije za budućnost 2023, broj projekta 2023-1-HR01-KA121-VET-000138034, u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. U školskoj godini 2023./2024. planirana je mobilnost 2 odgojno-obrazovna djelatnika Srednje škole Krapina u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja odnosno stručno usavršavanje praćenjem rada (job shadowing). Pravo podnošenja prijave na Natječaj imaju članovi Nastavničkog vijeća Srednje škole Krapina koji rade u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Rok za podnošenje prijave na Natječaj je 30. studenoga 2023. do 15.00 sati. Prije prijave, pažljivo proučite tekst Natječaja u prilogu. U prilogu se nalaze svi obrasci potrebni za prijavu na Natječaj. Za dodatne informacije zainteresirani kandidati se mogu obratiti stručnoj suradnici psihologinji.

Javni poziv za nastavnike pratitelje u Erasmus+ projektu mobilnosti (BeCoFF 2023)

Kao nositelju Erasmus akreditacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (2022-1-HR01-KA120-VET-000110726), Srednjoj školi Krapina dodijeljena su bespovratna sredstava za realizaciju projekta broj 2023-1-HR01-KA121-VET-000138034, nazvanog Bolje kompetencije za budućnost 2023 (BeCoFF 2023). Budući da je projektom planirana realizacija praktične nastave/stručne prakse učenika u gradu Frankfurtu na Majni u Njemačkoj, Srednja škola Krapina raspisuje Natječaj za 3 nastavnika pratitelja u projektu Bolje kompetencije za budućnost 2023, broj projekta 2023-1-HR01-KA121-VET-000138034, u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Pravo podnošenja prijave na Natječaj imaju svi članovi Nastavničkog vijeća Srednje škole Krapina. Rok za podnošenje prijave na Natječaj je 27. studenoga 2023. do 15.00 sati. Prije prijave, pažljivo proučite tekst Natječaja u prilogu. U prilogu se nalaze svi obrasci potrebni za prijavu na Natječaj. Za dodatne informacije zainteresirani kandidati se mogu obratiti stručnoj suradnici psihologinji.

Javni poziv učenicima za sudjelovanje u Erasmus+ projektu mobilnosti (BeCoFF 2023)

Kao nositelju Erasmus akreditacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (2022-1-HR01-KA120-VET-000110726), Srednjoj školi Krapina dodijeljena su bespovratna sredstava za realizaciju projekta broj 2023-1-HR01-KA121-VET-000138034, nazvanog Bolje kompetencije za budućnost 2023 (BeCoFF 2023). Budući da je projektom planirana realizacija praktične nastave/stručne prakse u gradu Frankfurtu na Majni u Njemačkoj, Srednja škola Krapina raspisuje Natječaj za sudjelovanje učenika u projektu Bolje kompetencije za budućnost 2023, broj projekta 2023-1-HR01-KA121-VET-000138034, u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Javni poziv nastavnicima SŠ Krapina za sudjelovanje u Erasmus+ projektu

Srednja škola Krapina raspisuje Natječaj za sudjelovanje nastavnika u Erasmus+ projektu Inovativna škola za uspješniju budućnost 2023 / Innovative school for a successful future 2023 / IŠUB 2023 2023-1-HR-01-KA121-SCH-000129777. Ključna aktivnost 1: Mobilnost učenika i osoblja u odgoju i općem obrazovanju. Više informacija o projektu, natječaju i općim ciljevima projekta možete preuzeti u priloženom dokumentu.

Poziv za sudjelovanje u projektu ”Ona a mission: healing our world”

Dragi učenici! Naš ovogodišnji Erasmus+ projekt za učenike nosi naziv ''On a mission: Healing our world''. Projekt je službeno započeo početkom ove nastavne godine, a traje sve do kraja mjeseca lipnja 2024. godine. Opći cilj projekta je podizanje svijesti o važnosti očuvanja okoliša u kojem živimo, učenje o ciljevima održivog razvoja donesenima unutar EU, s posebnim naglaskom na obrazovanju kao ključnom elementu za ostvarenje svih ciljeva. Iznimno je pri tome važno i razvijati kritičko mišljenje učenika te promišljanje o ulozi koju svatko od nas ima u borbi za bolje sutra. Projekt je zamišljen kao suradnja triju država Europske Unije: Hrvatske, Španjolske i Njemačke što znači da će se sve ili većina aktivnosti predviđenih projektom odvijati kroz suradnju učenika i nastavnika tih triju država.

Informiranje učenika i roditelja o mogućnosti sudjelovanja u projektu mobilnosti

Na roditeljskim sastancima održanima tijekom rujna i listopada, roditelji učenika 3. i 4. razreda u obrazovnom programu hotelijersko-turistički tehničar i komercijalist te roditelji učenika 2. i 3. razreda trogodišnjih strukovnih programa informirani o mogućnosti sudjelovanja učenika u projektu mobilnosti,  broj projekta 2023-1-HR01-KA121-VET-000138034, a kojeg smo nazvali Bolje kompetencije za budućnost 2023 (Better Competences for the Future 2023 - BeCoFF 2023). Učenici su o mogućnosti uključivanja u projekt mobilnosti informirani kroz predavanja koja su održana u dogovoru s razrednicima i predmetnim nastavnicima. Kao što je najavljeno na predavanjima, pozivamo učenike da prate oglasnu ploču škole, mrežnu i Facebook stranicu škole jer će krajem listopada biti objavljen Javni poziv učenicima za sudjelovanje u projektu.

Započela provedba Erasmus+ projekta BeCoFF 2023

U okviru Poziva na podnošenje prijedloga za 2023. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, rok 23. veljače 2023., Srednjoj školi Krapina dodijeljena su bespovratna sredstava u iznosu od 67.622,00 EUR . U okviru projekta broj 2023-1-HR01-KA121-VET-000138034, a kojeg smo nakon dobivenih bespovratnih sredstava nazvali Bolje kompetencije za budućnost 2023 (Better Competences for the Future 2023 - BeCoFF 2023) realizirat će se mobilnost učenika i nastavnika strukovnih programa. Projekt je započeo 1. lipnja 2023., a traje do 31. kolovoza 2024.

Erasmus+ projekt uspješno završen

Srednja škola Krapina uspješno je završila Erasmus+ projekt „Inovativna škola za uspješniju budućnost“, financiran od strane Europske komisije.

Glazba 20. stoljeća

Učenici 4. D razreda SŠ Krapina odlučili su svoje teoretsko znanje upotrijebiti na praktičan način. Tijekom ove nastavne godine oni su, u sklopu predmeta Glazbena umjetnost, učili o glazbi 20. stoljeća i o njenim najznačajnijim skladateljima.

Learning through collaboration

U okviru projekta „Inovativna škola za uspješniju budućnost“ realiziranog u okviru programa Erasmus+ Jasminka Pernjek, profesorica njemačkog jezika iz Srednje škole Krapina od 6. do 11. veljače 2023. boravila je u Berlinu i tamo pohađala tečaj pod nazivom „Learning through collaboration“.