Počeci školstva u Krapini bilježe se već u 14. stoljeću. Prvi učitelji bili su svećenici – franjevci. Dugogodišnja je tradicija osposobljavanja učenika za obrtnička zanimanja -od 1846 godine, kad je Naredbom o osnivanju nedjeljnih škola, u Krapini osnovana “Nedjeljna škola za naučnike i pomoćnike”. Iste godine osnovana je takva škola još samo u Zagrebu. Razvitkom obrta, trgovine i manufakture javlja se potreba za školovanim kadrom u javnim službama, a time i potreba osnutka gimnazije u Krapini.

Krapinska gimnazija dići se svojom dugovječošću i tradicijom. S radom je počela u kolovozu 1812. (niža četverogodišnja gimnazija koju polaze i djeca iz okolice). U 19. stoljeću vrlo je intenzivan razvoj školstva u Krapini. Stalno se povećava broj polaznika pa su « stranska deca » morala plaćati školarinu četiri forinte na godinu. Zbog nedostataka pisanih zapisa iz tog vremena ne zna se točno tko je predavao u gimnaziji sljedećih godina. Budući da je 1846 godine otvorena “Nedjeljna škola za naučnike”, a 1895. je otvorena Viša pučka škola nema podataka o radu gimnazije.

Gimnazija je ponovno otvorena 1907. kada je Zemaljska vlada ukinula Višu pučku školu i umjesto nje ponovno je otvorena niža četverogodišnja gimnazija. S manjim prekidima Gimnazija radi s uspjehom sve do današnjih dana a nedavno je proslavila i svoj 110. rođendan.

Tradicija, kvaliteta, ugled i potrebe razvoja Grada i Županije zahtijevali su u krapinskoj Srednjoj školi nastavak obrazovanja u gimnazijskim, tehničkim i obrtničkim programima za redovne učenike i to :

gimnazijski programi (12 razrednih odjela) – četverogodišnje obrazovanje

  • opća gimnazija – četiri razredna odjela
  • jezična gimnazija – četiri razredna odjela
  • prirodoslovno – matematička gimnazija – četiri razredna odjela

tehnički programi ( 16 razrednih odjela) – četverogodišnje obrazovanje

  • elektrotehnika – tehničar za računalstvo, tehničar za mehatroniku
  • ekonomija i trgovina – komercijalist
  • ugostiteljstvo i turizam – hotelijersko – turistički tehničar

obrtnički programi ( 18 razrednih odjela) – trogodišnje obrazovanje

  • elektrotehnika – elektroinstalater, elektromehaničar
  • strojarstvo – bravar, automehatroničar, cnc oprater/operaterka, autolakirer
  • ekonomija i i trgovina – prodavač
  • osobne usluge – frizer