Podjela svjedožbi i raspored učionica

Poštovani učenici,

zbog iznimno visokih dnevnih temperatura podjela svjedodžbi održat će se u srijedu, 30.6.2021. u 08:00 sati prema rasporedu učionica koji se nalazi u privitku ove vijesti i predvorju Škole. Izvješća o uspjehu učenika strukovnih programa neće se dijeliti.