• TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

    Četverogodišnji strukovni program

1

općeobrazovni
modul

6

obveznih
modula

3

izborna
modula

5+

specijaliziranih
prostora

OPIS PROGRAMA / ZANIMANJA

Tehničar za mehatroniku je suvremeno zanimanje koje integrira znanja i vještine iz područja strojarstva, elektrotehnike i računalstva. Tehničar za mehatroniku radi na poslovima poput:

  • projektiranja, nadogradnje i održavanja manjih i složenijih mehatroničkih sustava – strojeva, alata i uređaja koji se sastoje od elektroničkih, strojarskih, optičkih, automatiziranih i kompjuteriziranih sklopova
  • nadziranja vođenja složenih procesa u pogonima izrade mehatroničkih uređaja
  • izrade tehnološke dokumentacije za neki uređaj uz pomoć specijaliziranih računalnih programa (primjerice, CAD/CAM i CATIA).

Mehatronički proizvodi su primjerice digitalno upravljani strojevi, roboti, automatski vođena vozila, fotokopirni strojevi i elektroničke kamere.

NASTAVNI PLAN I KREATIVNOST

Nastavni plan i program tehničara za mehatroniku uključuje velik udio vježbi koje se realiziraju u školskim praktikumima. U trećem razredu učenici biraju jedan od  ponuđenih izbornih strukovnih modula s pripadajućim nastavnim predmetima u 3. i 4. razredu kroz koja se dodatno specijaliziraju u području svog interesa.

Srednja škola Krapina potiče interese i kreativnost učenika te podržava njihove ideje pa su tako naši učenici uz mentorstvo nastavnika izradili funkcionalan simulator leta, simulator vožnje, sudjelovali su izradi vozila na električni pogon te u drugim školskim projektima.

PREDNOSTI OBRAZOVANJA

Osim što je riječ o suvremenom i traženom zanimanju, obrazovni program tehničar za mehatroniku je ujedno dobra podloga nastavak obrazovanja u srodnim visokoškolskim ustanovama— na sveučilišnim i veleučilišnim studijima (uz uvjet polaganja ispita državne mature).

OSTALI PROGRAMI

OBRAZOVANJE
ODRASLIH

Skip to content