Tag Archive for: 3.HamHbr

Podjela svjedodžbi i raspored učionica za razredne odjele 3.EmJ, 3.HamHbr i 3.EiF

Podjela Svjedodžbi za razredne odjele 3.EmJ, 3.HamHbr, 3.EiF održat će se u petak, 2.7.2021. u 10:00 sati prema rasporedu učionica koji se nalazi u privitku ove vijesti i u predvorju Škole.