Tag Archive for: anketa

Najpopularnija imena u generaciji maturanata 2021./2022. – anketa za završne razrede SŠ Krapina

Dragi učenici završnih razreda Srednje škole Krapina! Pozivamo vas da sudjelujete u anketi za učenike završnih razreda, a u svrhu provođenja istraživanja Najpopularnija imena u generaciji maturanata 2021./2022. U nastavku možete preuzeti QR-kod s poveznicom na anketu. Popunjavanje ankete traje 10 minuta. Hvala svim učenicima na sudjelovanju u anketi!

Projekt Baltazar – EU finalist!

Projekt Baltazar je finalist za nagradu Europske komisije Regiostars 2021 u kategoriji Fair/Pravedna Europa: Njegovanje inkluzije i antidiskriminacija. Dodjelom godišnje nagrade Regiostars u različitim kategorijama Europska komisija nastoji prepoznati primjere dobre prakse u regionalnom razvoju i istaknuti inovativne projekte sufinancirane iz EU fondova koji mogu potaknuti na provedbu sličnih, novih projekata. PODRŽITE FINALISTA - DAJTE SVOJ GLAS!