U našoj školi obilježava se još jedna godina provedbe projekta ŠiZ