Učenici SŠ Krapina vratili su se s dvotjedne stručne prakse koju su obavljali u Frankfurtu na Majni