Uspješan nastup na Međunarodnom kazališnom festivalu na njemačkom jeziku