WiFi mreža u školi: izmjena RADIUS certifikata za skole.hr domenu i nove postavke