Zapisnik sa sastanka povjerenstva za odabir važećih ponuda pristiglih na javni poziv 05/2023