Završna konferencija projekta Aktivni mladi, efektivni rezultati